සුවිසි ගුණ වන්දනාව සුවිසි මහා ගුණය සුවිසි ගුණ අනිසංසය

ශ්‍රීමත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක තිඛෙන උතුම්ම ගුණය තනුරුවන්ගේ සූවිසි මහා ගුණයයි. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන කාලය තුළ පමණක් විද්‍යමාන වන උතුම් ගුණයකි මෙය ලෝකයේ කල්ප කෝටි ගණනකින් පහළ වෙන උතුම් වස්තුවකි. නියත විවරණ ලබා ගත් බෝසතාණන්වහන්සේලා වූවද, ප්‍රඥාවෙන් අධිකනම් සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක‍ෂයක් ද, ශ්‍රද්ධාව අධික නම් අටා සංඛ්‍ය කල්ප ලක‍ෂයක්ද, වීර්ය අධිකනම්, සොළොසා සංඛ්‍ය කල්ප ලක‍ෂයක් වැනි අති දීර්ඝ කාලයකින් ලෝකයේ බෝසතාණන්වහන්සේ නමක් ලොවුතුරා බුදු පදවියට පත් වීමෙන් අනතුරුවයි තුණුරුවන් ලෝකයට පත්වන්නේ, නියත විවරණ ලබන්නට ඉහත අති දීර්ඝ කාලයක් අනියත වශයෙන්ම පාරමි දම් පිරිය යුතුය. එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන සිතන විට කාලය ගැන අපට සීමා කළ නොහැකිය.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download