විශේෂ නිවේදනය

මෙම වෙබ් අඩවියේ එන දහම් පොත පත සම්බන්ධයෙන් එහි සම්පාදක, හිමිකරුවන්ගේද ප්‍රකාශකයන් වශයෙන් අපගේද එකම බලාපොරොත්තුව 
එම සදහම් පොත් නොමිලේ කියවීමටත් නොමිලේ බාගත කර ගැනීමටත් (Download) අවස්ථාවක් ලබාදීම පමණි.ඉන් ඔබ්බට ගොස් වාණිජ පරමාර්ථ මුදුන්පත් කරවා ගැනීම පිණිස ( මුදලට විකිනීමට හෝ කියවීමට දීම ) පිණිස කිසිසේත් අවසර ලබා දී නොමැති බව අවධාරණය කරමි.

පොත් පිටපත් කර , බාගත කර , උපුටාගෙන හෝ වෙනයම් ක්‍රමයක් අලෙවි කිරීම සපුරා තහනම්.

මේ සියලු සදහම් ග්‍රන්ථ යක්කල දිමුතු ආයතනයෙන් ධර්මදාන සදහා මුද්‍රණය කරවා ගත හැක.

(මුද්‍රණ වියදම් ගෙවා මුද්‍රණය කරවාගත හැක)

විමසීම් තැපැල් – දිමුතු ප්‍රකාශන පොත් මැදුර
අංක 103/A, නුවරපාර, යක්කල.
දුරකතන – 033 2239 662 | 077 8829 705 | 070 3351 788
ඊමේල් – dimuthupub@gmail.com

අන්තර්ජාලය හරහා ඇණවුම් කරන්න >>

මෙතෙක් නිකුත් කළ සියළු පොත්