/ / / සම සතළිස් කමටහන් | සම සතළිස් කර්මස්ථාන

සම සතළිස් කමටහන් | සම සතළිස් කර්මස්ථාන

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

බුද්ධ ශාසනයෙහි හදුන්වා දෙන වැඩ පිළිවෙළ තුළ භාවනාවට ලැඛෙන්නේ ඉතා උසස් තැනෙකි. භාවනාව ගැන කථාකරන බොහෝ දෙනා ” විසුද්ධි මාර්‍ගය” ඉදිරිපත් කර ගනිති. එයට හේතුව එහි සෑම භාවනා ක්‍රමයක් ම පෙන්වා තිබීමයි. “විසුද්ධි මාර්‍ගය” සම්පාදනය කළ බුද්ධඝෝෂ අචාය්‍යර්‍ තුමා ද සාමාන්‍ය බෞද්ධ ලෝකයා විසින් මානනීය භාවයෙන් පිළිගන්නා ලද්දේය.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download