/ / / විශාබූපෝසථ සුත්‍රය

විශාබූපෝසථ සුත්‍රය

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජොණන් වහන්වස් සැවැත් නුවර මිගාර මාතා නම් වූ විශඛා මහ උපොසිකව විසින් සකස් කොට පූජා කරන ලද මිගාරමාතුප්‍රසාදය නම් වූ පූර්වාරාසයෙහි වැඩසිටි දිනක මෙම විශාකූවපෝසථ සූත්‍රය විශඛා මහ උපාසිකාවට දේශනා කොට වදාළ සේක.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download