මහබෝසත් සිරිතක පියසටහන්

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

“පියෝච, ගරුභාවනීයෝ – වත්තාච වචනක්ඛමෝ
ගම්භීරඤ්ච කථං කත්තා – නෝ චට්ඨානේ නියෝජයේ”

ලෝකයේ සියලූ දෙනාගේම ප්‍රියභාවය ලබාගන්නට බුදුවරයෙකුටවත් නොහැක. එහෙත් සීලාදි ගුණ කරණ කොට ගෙන ප්‍රියභාවයක් යමෙකුගෙන් සැලසේ නම් වටින්නේ එයයි. “ගරහාව සෙය්යෝ විඤ්ඞ්තං යං චෙ බාලප්පසංසනා” වූ සෙයින්නැ ණවතාට ප්‍රියවීමටයි, අප උත්සහවත් විය යුතුය.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download