/ / / නුවණ ඇති අයට පිං පොත

නුවණ ඇති අයට පිං පොත

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

පිං කළ තැනැත්තා දෙලොවම සතුටු වේ.

ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති
කත පුඤ්ඤා උබයන්ථ නන්දති
පුඤ්ඤං මේ කතත්ති නන්දති
භීයේ‍යා නන්දතී සුග්ගතිං ගතො

පින්කළ තැනැත්තා මෙලොවත් පරලොවත්, දෙලොවම සතුටු වේ. මා විසින් පින්කරන ලද්දේ යැයි සතුටු වේ. සුගතියට ගියේ වඩාත් සතුටු වේ.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download

SKU: 000040 Category: