Showing all 7 results

 • කායවිරතිගාථා

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  ‘කායවිරතිගාථාව, පිළිබඳ වැඩි විස්තරයක් අනවශ්‍යය මේ කුඩා පොත ඔඛේ හැටි හොඳින් පැහැදිලි කර දෙයි. ජීවිතය සදාකාලික දෙයක් නොවන බවත් ජීවත්වන කාලය තුළ ඔඛේ ජීවිතයේ නියම ප්‍රතිඵල ගැනීමට මේ පොතෙන් ලැඛෙන ආධාරය මහත්බව එකවරක් මෙය කියවීමෙන් හැගී යනවා ඇත.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3957 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Kayaviratigatha-Inner-2.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • ගබ් පෙරහර | පින්වන්ත දරුවෙක් ලබන්නට නම්

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  “දරු ගැබක් ඇති වූ පසු ගර්භයත්, මවත් සුරක්ෂිත වීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන කි්‍රයා පටිපාටිය හෙවත්ගැ බිනි අවස්ථාවේදී කළ යුතු උපචාර විධි”

  මනව වර්ගයා ගේ පැවැත්ම සඳහා අවාහ විවාහ වශයෙන් එක් වීමෙන් පසු අඹු සැමි යුවළක ගේ ප්‍රාර්ථනය වන්නේ නිරෝගී, බුද්ධිමත් ලොවට වැඩදායී දරුවකු ලැබීම යි. ආගමානුකූල ජීවිතය හැම අවස්ථාවකදී ම හැම කෙනකුට ම පිහිට වේ. දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමේ සිටම ආගමානුකූල ප්‍රාර්ථනයන්ට අනුව, යහපත් සිතිවිලි සමුදායක් ඇති කර ගැනීමෙන් හා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමෙන් ඕනෑම මාපිය දෙපළකට තම බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගත හැකි ය. ඒ සඳහා මිනිසුන්ව ශයෙන් සිතන්නට හැකි උසස් මනසක් ඇති කර ගත යුතුයි..

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3903 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Gab-perahara-1.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • නුවණ ඇති අයට පිං පොත

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  පිං කළ තැනැත්තා දෙලොවම සතුටු වේ.

  ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති
  කත පුඤ්ඤා උබයන්ථ නන්දති
  පුඤ්ඤං මේ කතත්ති නන්දති
  භීයේ‍යා නන්දතී සුග්ගතිං ගතො

  පින්කළ තැනැත්තා මෙලොවත් පරලොවත්, දෙලොවම සතුටු වේ. මා විසින් පින්කරන ලද්දේ යැයි සතුටු වේ. සුගතියට ගියේ වඩාත් සතුටු වේ.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3781 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/pinpotha-new-final.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • බුද්ධ වන්දනා බෝධි වන්දනා සහ සෙත් පිරිත්

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  “අභිවාදන සීලිස්ස – නිච්චං වුච්ඡාපචායිනො
  වත්තාරො ධම්මා වඩ්ඩන්ති – ආයු වන්ණෝ සුඛං බලං”

  “අභිවාදනය කරන ස්වභාවය ඇත්තාවූ එනම් බුද්ධාදි රත්නත්‍රයට ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව වන්දනා කරන්නාවූ නිතර වැඩිහිටියන්ට ගරු බුහුමන් කරන්නාවූ තැනැත්තාට ආයුෂය (රෝගා දි අන්තරායන් නිසා ආයුෂය තිබියදී අතරකදී මරණය නොවී නියම ආයු කාලය ජීවත් විය හැකිවීම) වර්ණය, සුඛ, බල වැඩීමද සිදුවේ.

  නිතර තෙරුවන් වඳින තැනැත්තා දෙවියෝ රකිති. ඔහුගේ රක‍ෂාව දියුණු වේ. ග්‍රහ අපල දුරුවේ. මරණින් මතු ලැඛෙන විපාකය නම් දෙව්ලොවත්, මිනිස් ලොවත් ඉපිද දෙව් මිනිස් සැප ලැබීමයි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3741 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/\u0db6\u0dd4\u0daf\u0dca\u0db0-\u0dc0\u0db1\u0dca\u0daf\u0db1\u0dcf-\u0db6\u0ddd\u0db0\u0dd2-\u0dc0\u0db1\u0dca\u0daf\u0db1\u0dcf-\u0dc3\u0dc4-\u0dc3\u0dd9\u0dad\u0dca-\u0db4\u0dd2\u0dbb\u0dd2\u0dad\u0dca.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  <a href="https://dhammadanabooks.com/wp-content/uploads/2020/08/බුද්ධ-වන්දනා-බෝධි-වන්දනා-සහ-සෙත්-පිරිත්.pdf"

 • සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය | සිංහල තේරුම් සහිතයි

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3883 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/maha-sathipattana.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • සියළු බුදු පියාණන් වහන්සේලගේ විශ්වීය දේශනාවන්

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3959 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/vishviya-deshanawan-book.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • සිහිය පිහිටුවා ගන්න

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  යෝගාවචරයා පංච කාම උගුලේ නො පැටලී ආරක‍ෂිතව සිටීමට නම් එළඹි සිහිය පවත්වා ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නැති බව අවබෝධ විය. මේ පංච කාම උගුලෙන් බේරී ආරක‍ෂිතව සිටීම සඳහා සුදුසු වෙනත් ක්‍රමයක් හෝ වෙනත් තැනක් හමුවූයේ ම නැත. යන යන තැන ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, ආදී ඉදුරන් සමග ම යෑමට සිදුවෙයි. එසේ ම රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස ආදී පංච කාම ගුණයන් සෑම තැනක ම ඇත. ඉතින් ආරක‍ෂිතව සිටීමට නම් එළඹි සිහියෙන් සිටිනවා හැර වෙන කුමක් කරන්න ද?.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3854 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/SATHIYA-FINAL.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download