Showing all 9 results

 • THIS MOMENT

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  “THIS MOMENT”

  Recalling experiences one has had gives rise to the concept of ‘PAST.’ Desiring new experiences constructs the‘FUTURE.’ New experiences construe the ‘PRESENT.’ What else is there other than constructions and volitions orintendments? The present is not extensive. A moment. A fraction of an instant. Experiences that arise in thismoment pass or wear away in an instant. It is in this fractional instant that one delights in past experiences. It is inthis moment that one delights in desirable future experiences. Signs that arise now are also experienced in thismoment. This moment is known in Teaching as “co-dependently arisen” (paccuppanna). It means ‘caused by antecedents,’ or ‘arisen due to causes.’

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_4198 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/This-Moment.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • පියඋරුමයෙහි පිය මැන

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  “භික‍ෂුවගේ පියඋරුමය” සතර සතිපට්ඨානයයි. එනම්: සසුන් පිළිවෙතයි. භික‍ෂුත්වයට සුරක‍ෂිත ගෝචරස්ථානය එයයි. ඉන් බැහැර වූ භික‍ෂුත්වය අනාරක‍ෂිතයි. එසේ නම් ‘පැවිද්ද දහම් මග ඇරඹීම පිණිස ම ය’. ඒ සඳහා කටයුතු ඇරඹීමට අදාළ දහම් දැක්ම කෙබඳු ද යන්න පිළිබඳව මේ කෘතියෙහි දී සාකච්ඡා කිරීමට අපේක‍ෂා කරමු. මෙහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සත්හැවිරිදි වියේ පැවිද්දට පත් රාහුල හිමියන් ක්‍රමානුකූලව ශික‍ෂණයට පත්කරනු ලැබූ ආකාරය පූර්ව ආදර්ශයක් වශයෙන් ගන්නට කල්පනා කළෙමි. ළමා වියේ පැවිදි වීම් බහුල නිසා එය වඩාත් වැදගත් වේ යයි සිතමි. එහෙත් ඔවුනට තනිව දහම් මග ඇරඹිය හැකි නොවේ. ඒ සඳහා ප්‍රඥාසම්ප්‍රයුක්ත කල්‍යාණමිත්‍ර ස්ථවිර භික‍ෂූන් වහන්සේලාගේ සානුකම්පිත පූර්වාදර්ශය හා මග පෙන්වීම අත්‍යවශ්‍ය ය. ඊට අවශ්‍ය අවබෝධය ද හඳුනාගතයුතුව ඇත. ජීවිතයක ඒ ඒ වයස් වලට උචිත පරිදි ක්‍රමයෙන් ප්‍රඥාව පරිපාකයට යන අයුරින් පුද්ගල ශික‍ෂණය උදෙසා අනුපූර්ව ක්‍රියා පිළිවෙතක්, රහල් හිමියන් ශික‍ෂණයට පත්කළ පිළිවෙළ තුළින් හඳුනාගත හැකිව තිබේ.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3933 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/piyaurumaya-piyamana.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • බෞද්ධ ළදරු අධ්‍යාපන දර්ශණය

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  ‘සංස්කෘතිය (හැදියාව) ඉතිහාසය, ආචාර ධර්ම’

  ළදරු අධ්‍යාපනයේ දී මනස සහ සිරුර වැඩී යායුතු බව බුදුසමය අවධාරණය කරයි. පෝෂණය විය යුත්තේ ශරීරය පමණක් නොවේ. මනස ද පෝෂණය විය යුතුය. හැඩ ගැසිය යුතුය සංවර්ධනය විය යුතුය. එසේ නොවූ විට වන විපත් ගැන දෙයි.

  විධිමත් අධ්‍යාපනයේ දී හිත හැදීමට උපදේශයක්නො ලැඛෙන නිසා ළදරු අධ්‍යාපනයේ දී එය මැනවින් ඉටු විය යුතුයි. එය දේශන මගින් කළ යුත්තක්වත් කළ හැක්කත්වත් නොවේ. එය පොතේ සරළ අන්දමින් විස්තර වෙයි. දැවැන්ත සමාජයට පුද්ගලයකු ප්‍රවේශ කරන රුවන් දොරටුව ළදරු පාසැලයි යන කතෘවරයාගේ මතයෙන් ළදරු අධ්‍යාපනය කුමක්දැයි තේරුම් ගත හැකි වෙයි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3939 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/buddha-ladaru-addyapanaya-Inner-Pages.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • භික්ෂූවගේ පියඋරුමය

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  සසරට අයත් සුගති, දුග්ගති සියලූ පැවතුම් ඵස්සායතන සම්බන්ධතාවෙන් යුක්ත නම් ඵස්සායතන නැති කල්හි සසරක් ද නැත. ඵස්සායතන යනු අරමුණු ස්පර්ශයෙහි සම්බන්ධ චක්ඛු සෝතාදී ආයතනයි. ඵස්සායතන සියල්ල මාරවිෂය යි. පරවිෂය යි. පරවිෂයයන්ගෙන් මිදීමට වැඩිය යුතු සතිපට්ඨානය ස්වවිෂය යි. පියඋරුමයයි. (පෙත්තික දායජ්ජං) මේ පිළිබඳව බුදුරජාණන්වහන්සේ මෙසේ වදාරති.

  “මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයයෙහි හැසිරෙව්. මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයෙහි හැසිරෙන්නවුන්පි ළිබඳ මාරයා අවකාශ නො ලබයි. මාරයා අරමුණක් නො ලබයි. මහණෙනි, මහණ හට ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයය කුමක්ද? මේ සතර සතිපට්ඨානයයි.”.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3937 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/bikshuwage-piya-urumaya-1.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • මොහදූර විනිවිද

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  ඇසත් රූපයත්, කනත් ශබ්දයත්, නාසයත් ගන්ධයත්, දිවත් රසයත්, කයත් පහසත්, මනසත් අරමුණු මෙනෙහි කිරීමත් තමයි අපගේ පැවැත්ම පිළිබඳ සියල්ල. මේ ඵස්සායතන සය ක්‍රියාත්මක වීම තමයි, සසර පැවැත්ම. කර්ම බිහිවීම. උපාදානස්කන්ධ ගොඩනැගීම. පෙර භවයේ ආයතන ක්‍රියාකාරිත්වය නිසා සැකසුණ තෘෂ්ණා උපාදාන මේ භවයට හේතු වුණා. දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නෙත් ඒ විදිය ම නම් මතු භවයකුත් නිසැකව ම සැකසේවි. සසර නිම නො වී පැවතීමේ රහස ඕකයි. ඇතැයි කියා සලකා ගත් ප්‍රිය අරමුණු වල ඇලෙන කොට රාගයෙන් රත් වෙනවා. ඇතැයි කියා සලකා ගත් අප්‍රිය අරමුණුවල ගැටෙන කොට ද්වෙෂයෙන් දූෂිත වෙනවා. ප්‍රිය හෝ අප්‍රිය හෝ නො වන අරමුණු වලදිත් ඒවා ඇති දේ වශයෙන්ග න්නා නිසා මෝහයෙන් මුළා වෙනවා. මේ ස්වභාවය කවුරුත්කී වාට නොවෙයි, තමා තුළින් ම හඳුනාගැනීමයි අවශ්‍ය.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3935 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/mohadura.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • හෙළ දෙරණේ යළි පුබුදුව

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  ‘හෙළ දෙරණේ යළි පුබුදුව’

  අසරුවෙක් මහමග වේගයෙන් ගමන් කරයි. අශ්වයා අසරුවාගේ අණට කීකරු නැති බව පෙනෙන්නට තිබිණ.අසරුවා කටකලියා රැහැන අල්ලාගෙන සිටිය ද තමාගේ අණට අශ්වයා කීකරු නො වන තරමට කුලප්පු වී සිටින බව ඔහුට ද වැටහේ. මහමග සිටි, අසරුවාගේ මිතුරෙක් තම සගයා දැක කොහෙ ද යන්නේ යි විමසී ය. යන්නේ කොහේදැයි නො දත්අසරුවා අශ්වයාගෙන් අහපා…න් ˜යි පැවසී ය.

  නූතන මිනිසාගේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය ද කුලප්පු වූ අශ්වයා වැනි ය.අසරුවා මෙන් කොහෙද යන්නේ, යන්න මිනිසා නො දනියි. නූතන මිනිසා ස්වභාව නියාමයේ පැවැත්මට විරුද්ධව නො ගොස් ලෝකය ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා වෙනුවට එය කාබාසිනියා කරන බව නම් නිතර කල්පනා වේ. එය කෙළවර වනු ඇත්තේ මිනිස් ක්‍රියාදාමය තවදුරටත් කරගෙන යා නො හැකි පරිදි මහා පරිමාණ විපතකින් ඇනී නතරවීමක්හැටියට යයි සිතුනත් එවන් විපතක් වෙනුවට හදිසියේ ම ප්‍රාදූර්භූත වූයේ මිනිස් ක්‍රියා දාමය නතර කර දමන්නට පොළඹවන ගෝලීය වසංගතයකි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_4164 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Heladerane.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • ගිහිවත

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_4619 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Gihi-watha.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • මැවෙන දුක නිවෙන මග

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_4294 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Mavana-Duka-Nasana-Maga-inner-1.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download

 • මේ මොහොත

  මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

  අතීත, වර්තමාන, අනාගත කියන තුන් කාලය පටලවා ගැනීම නිසා නිවැරදි දැක්මට බාධා වන විදියේ අවුල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු නිරවුල් කරගැනීමට උපකාර වශයෙන් නිරුත්තිපථ සූත්‍රය දේශනා කළා. නුවණැති මහණබමුණන් විසින් බැහැර නො කරන නිරුක්තිමාර්ග අධිවචනමාර්ග ප්‍රඥප්තිමාර්ග තුනක් තියෙනවා. මේ නිරුක්ති අධිවචන ප්‍රඥප්ති කියන්නෙ අප පාවිච්චි කරන භාෂා ව්‍යවහාරයටයි.

  Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

  window.option_df_3746 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","pageMode":"0","source":"http:\/\/dhammadanabooks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Me-mohotha.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}

  නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

  Download