මේ මොහොත

අතීත, වර්තමාන, අනාගත කියන තුන් කාලය පටලවා ගැනීම නිසා නිවැරදි දැක්මට බාධා වන විදියේ අවුල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු නිරවුල් කරගැනීමට උපකාර වශයෙන් නිරුත්තිපථ සූත්‍රය දේශනා කළා. නුවණැති මහණබමුණන් විසින් බැහැර නො කරන නිරුක්තිමාර්ග අධිවචනමාර්ග ප්‍රඥප්තිමාර්ග තුනක් තියෙනවා. මේ නිරුක්ති අධිවචන ප්‍රඥප්ති කියන්නෙ අප පාවිච්චි කරන භාෂා ව්‍යවහාරයටයි.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download