භික්ෂූවගේ පියඋරුමය

සසරට අයත් සුගති, දුග්ගති සියලූ පැවතුම් ඵස්සායතන සම්බන්ධතාවෙන් යුක්ත නම් ඵස්සායතන නැති කල්හි සසරක් ද නැත. ඵස්සායතන යනු අරමුණු ස්පර්ශයෙහි සම්බන්ධ චක්ඛු සෝතාදී ආයතනයි. ඵස්සායතන සියල්ල මාරවිෂය යි. පරවිෂය යි. පරවිෂයයන්ගෙන් මිදීමට වැඩිය යුතු සතිපට්ඨානය ස්වවිෂය යි. පියඋරුමයයි. (පෙත්තික දායජ්ජං) මේ පිළිබඳව බුදුරජාණන්වහන්සේ මෙසේ වදාරති.

“මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයයෙහි හැසිරෙව්. මහණෙනි, ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයෙහි හැසිරෙන්නවුන්පි ළිබඳ මාරයා අවකාශ නො ලබයි. මාරයා අරමුණක් නො ලබයි. මහණෙනි, මහණ හට ගෝචර වූ සිය පියා සතු විෂයය කුමක්ද? මේ සතර සතිපට්ඨානයයි.”.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download