බුද්ධ වන්දනා ක්‍රමය

ධර්මාරාක‍ෂක කඳවුරු වන්නේ උදාර පුද්ගල සන්තානයයි. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගල නමැති කඳවුරු ඇතුළේ ජීවමාන වන ධර්මය අපරිමාණ අධර්මවේග මැඩගෙන ආලෝකය පතුරුවමින් අපරාජිතව බබලන්නේය. ධර්මයේ රක‍ෂාස්ථානය වූ ධර්මයේ ආධාරකය වූ මහා පුරුෂ සන්තානය කුමන හේතුවකින් හෝ අබල දුබල වීම නිසා අභාවයට යාම නිසා ධර්මය නිරාධාර වන්නේය. නිරාලම්බ වන්නේය. ධර්මය අතුරුදහන් වී අධර්ම අන්ධකාරයෙන් ලෝකය වැසීයන්නේ එහෙයිනි.

ඔබත්, අපත්, මේ පේලිවී පෙළ ගැසෙන්නේ ධර්මයේ ආරක‍ෂක කඳවුරු බටව පත්වෙනු සඳහාය. ධර්මයේ ප්‍රබල කඳවුරු වීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබත් ඒ ධර්ම කඳවුරු පංතියේ බව සිහි කරන්න. ධර්මය උදෙසා පේවී ආත්ම ජීවිත නිරාපෙක‍ෂකව ඒම හා ධර්මවීර උතුමන් නොපැකිල ගමන්ක ළ ධර්ම විජයේ ශාන්ති මාර්ගයට අපිත් අනුයාත වී සිටිමු. අධර්ම මාර ප්‍රලය සහස්‍ර ගුණයෙන් නැගී ඒවා.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download