බුද්ධ පුජා | බුද්ධ පුජාව හා වන්දනාව

‘සේවිතං ධම්ම රාෙජ්න-පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමංවමි බෝධි රාජානං – නිබ්බාන සුඛ සිද්ධියා’

ධර්ම රාජයාණන් වහන්සේ විසින් උතුම් වූ සම්මා සම්බෝධියට පැමිණීම පිණිස සේවනය කරණ ලද ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයාණන්ව හන්සේට මම නිවන් සුවය අවබෝධ වීම පිණිස වන්දනා කරමි. නමස්කාර කරමි. නමස්කාර වේවා!!

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download