දානයෙන් චාගයට චාගයෙන් නිවනට

“පඤචිමෙ භිකඛවෙ දානෙ ආනිසංසා, කතමෙ පඤච? බහුනොජනසස පියො හොති මනාපො, සනෙතා සපපුරිසා භජනති, කල්‍යාණො කිතති සදෙදා අබභුගගචඡති, ගීහි ධමමා අනපෙතො හොති, කායසස භෙදා පරමමරණා සුගතිං සගගං ලොකං උපපජජති, ඉමෙ ඛො භිකඛවෙ පඤච දානි ආනිසංසානි.”

දානමය පුණ්‍ය කි්‍රයාව බොහෝ ආනිසංස ඇති පින් කමක් බව බුද්ධ දේශනාවෙහි නොයෙක් තැන සඳහන් වෙයි. විශේෂයෙන් සූත්‍ර පිටකයෙහි මේ පිළිබඳ විස්තර කථා රාශියක් දක්නට ලැබේ. සද්ධර්මාලංකාරයෙහි එන පුටභත්ත දායිකාවගේ කථා වස්තුව එවැනි එක් කථාවකි.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download