කායවිරතිගාථා

‘කායවිරතිගාථාව, පිළිබඳ වැඩි විස්තරයක් අනවශ්‍යය මේ කුඩා පොත ඔඛේ හැටි හොඳින් පැහැදිලි කර දෙයි. ජීවිතය සදාකාලික දෙයක් නොවන බවත් ජීවත්වන කාලය තුළ ඔඛේ ජීවිතයේ නියම ප්‍රතිඵල ගැනීමට මේ පොතෙන් ලැඛෙන ආධාරය මහත්බව එකවරක් මෙය කියවීමෙන් හැගී යනවා ඇත.

මුද්‍රණ ගාස්තු ගෙවා ධර්මදාන සදහා ලබාගත හැකියි.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

නොමිලේ කියවා, බාගත කර ගන්න.

Download

SKU: 88 Category: